Monday, 3 December 2012

Mo Thaithí Oibre :)


Roghnaíonn líon áirthe daltaí in Éirinn tabhairt faoin idirbhliain ar go leor cúiseanna éagsúla. Creideann roinnt daltaí gur deis í an bhliain seo éalú ó chóras na scrudaithe agus úsáid a bhaint as tallain atá acu a chuirtear faoi chois go minic toisc brú ó scrúdaithe stáit.                           sourceToisc go mbíonn béim mhór ar thionscaniamh san idirbhlian forbraítear scileanna sóisialta agus idirphearsana agus is cinnte gur scileanna fíorthábhactacha iad sin.


Bíonn deis ag daltaí freisin táithí oibre a dhéanamh agus is mór an buntáiste seo do chuid mhaith scolaírí.Faoi láthair táim ag obair i Scoil Mochua i gCill Droichid. Bím ag obair i ranganna difriúala gach seachtain. Bím ag cabhrach leis páistaí a n-obair a dheanamh. Bím ag obair in éineacht le Lauren. Tosaíom ag a naoi chloig agus críochnaím an lá ag a fiche chun a trí. Is aoibhinn liom mo thaithí oibre agus táim ag baint an taitnimh as.

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                  source

                                                                                                                              source

No comments:

Post a Comment